Září

Úvod do chemie, Bezpečnost práce. Vlastnosti látek, skupenství. Nebezpečnost látek, výstražné symboly. Směsi – typy směsí.

Komentáře nejsou povoleny.