Říjen

algebra: Lomené výrazy – podmínky. Rozšiřování a krácení lomených výrazů. Sčítání a odčítání lomených výrazů. Násobení a dělení lomených výrazů

Září

opakování: rovnice, matematické operace s desetinnými čísly, zlomky, mocniny, odmocniny

Geometrie: množina bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy. Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků.