Říjen

Opakování: výrazy, algebraické vzroce. Užití při řešení lineárních rovnic.

Lomené výrazy: hodnota (lomeného) výrazu, podmínky výrazů, rozšiřování lomených výrazů, krácení lomených výrazů. Sčítání a odčítání lomených výrazů – stejný jmenovatel, různý jmenovatel.