Únor

Opakování: rovinné útvary (trojúhelník, rovnoběžníky, lichoběžník, kruh, kružnice) – výpočet obvodu, obsahu. Tělesa (hranoly, jehlan, válec, kužel) – výpočet objemu, povrchu. Koule – objem, povrch. Slovní úlohy

Říjen

Opakování: výrazy, algebraické vzroce. Užití při řešení lineárních rovnic.

Lomené výrazy: hodnota (lomeného) výrazu, podmínky výrazů, rozšiřování lomených výrazů, krácení lomených výrazů. Sčítání a odčítání lomených výrazů – stejný jmenovatel, různý jmenovatel.