Doučování

Pravidelné doučování z matematiky – 9. ročník

úterý: 7.10-7.40 odborná učebna – procvičování a doučování probíraného učiva

pátek  7.10 – 7.40 ve třídě 6.C - příprava na přijímací zkoušky


Opravné testy

Každý žák si může během pololetí opravit maximálně 4 testy z matematiky (nelze opravit souhrnné testy a pololetní práci). Opravné termíny jsou vždy 1x za měsíc (7.15, odborná učebna). Je možno si opravit i více testů najednou.

Termíny:

2. pololetí: 2.3.

1. pololetí: 17.10., 7.11., 12.12., 14.1.