Pololetní práce

Pololetní práci z matematiky píšeme ve středu 17.1. (rovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli, soustavy rovnic, nerovnice, slovní úlohy řešené pomocí soustav rovnic, směsi).

Opravné testy

Každý žák si může za pololetí opravit 3 testy. Opravné testy se píší vždy začátkem dalšího měsíce.

Termíny opravných testů: 15.1.   7.15 – odborka – poslední termín do pololetí

Minulé termíny: 29.9., 2.11., 4.12.