Opravné testy

Každý žák si může za pololetí opravit 3 testy. Opravné testy se píší vždy koncem měsíce.

Termíny opravných testů: 2.11.    7.15 – učebna B

Minulé termíny: 29.9.