Doučování

Pravidelné doučování z matematiky – 9. ročník

úterý: 7.10-7.40 odborná učebna – procvičování a doučování probíraného učiva

pátek  7.10 – 7.40 ve třídě 6.C - příprava na přijímací zkoušky


Říjen

algebra: Lomené výrazy – podmínky. Rozšiřování a krácení lomených výrazů. Sčítání a odčítání lomených výrazů. Násobení a dělení lomených výrazů

Září

opakování: rovnice, matematické operace s desetinnými čísly, zlomky, mocniny, odmocniny

Geometrie: množina bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy. Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků.