Listopad

aritmetika: sčítání a odčítání zlomků – opakování

geometrie: POZOR:  CELÝ LISTOPAD MÁME Po-St GEOMETRII, opakování: sčítání a odčítání úhlů (matematicky, graficky). Rýsovní úhlů bez úhloměru.

Říjen

aritmetika: absolutní hodnota.

Zlomky – úvod – čtení, psaní zlomků, porovnávání (menší, větší, roven nule). Zlomek na číselné ose. Rozšiřování a krácení zlomků. Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem,s různým jmenovatelem.

Září

opakování: matematické operace s desetinnými čísly, závorky. Prvočísla, nejmenší společná násobek, největší společný dělitel. Matematické operace s celými čísly, závorky.