Pololetní práce

V pátek 18.1.2019 se píše pololetní práce z matematiky (mocniny, odmocniny, Pathagorova věta a její užití, třetí mocnina, mocniny s přirozeným mocnitelem – úpravy, rozklad čísla na součin prvočísel, číslo v desítkové soustavě). Ve slovních úlohách se může objevit úměrnost, procenta.

Pravidelné doučování z matematiky

POZOR. DOUČOVÁNÍ SE PŘESOUVÁ ZE STŘEDY NA ČTVRTEK

Pravidelné doučování z matematiky (probíraná látka, případně je možné hodinu upravit na základě vašich dotazů). Je třeba, aby chodilo alespoň 5 dětí pravidelně.

čtvrtek – 7. vyučovací hodina (O) – 1/14 dní (lichý týden) – určeno pouze pro kluky 

čtvrtek – 0. vyučovací hodina – 7.15-7.45 (B) – každý týden – určeno pro všechny

 

Opravné testy

Každý žák si může během pololetí opravit maximálně 5 testů z matematiky (nelze opravit souhrnné testy a pololetní práci). Opravné termíny jsou vždy 1x za měsíc (7.15, odborná učebna). Je možno si opravit i více testů najednou.

Termíny: 3.10., 8.11., 11.12., 17.1.