Leden

Mocniny s přirozeným mocnitelem. Rozklad čísla na součin prvočísel. zápis čísla v desítkové soustavě.

geometrie: Kruh, kružnice. Bod a kružnice, poloha přímka a kružnice, poloha dvou kružnic. Thaletova věta. Využití tahletovy kružnici v konstrukčních úlohách. Opakování geometrie 6.-7. ročník formou „víkendových úloh“.

Listopad

geometrie: výpočet objemu a povrchu kolmého hranolu s libovolnou podstavou, slovní úlohy

algebra: MOCNINY. Druhá mocnina – výpočet zpaměti. Vyhledávání mocnin v tabulkách. Jednochudé příklady s mocninou. ODMOCNINY – výpočet zpaměti, využití tabulek, desetinná čísla, čísla větší než 1000. Pythagorova věta