Březen

Geogebra – využití v geometrii, základy ovládání programu, vlastnosti trojúhelníků (výška, těžnice, kružnice opsaná, vepsaná).Osová a středová souměrnost