Práce na duben II

MS EXCEL – vzorce

Výpočet obsahu a obvodu obdélníka

1. sloupec: hodnota a, 2. sloupec: hodnota b, 3. sloupec: vzorec pro obvod, 4. sloupec: vzortec pro obsah. Vložit libovolných 10 hodnot a a b, roztáhnout  vrorec pro obvod a pbsah do daných buněk.

Můžete si vyzkoušet i pro další obrazce a tělesa (čverec, kruh, kvádr…)

Práce na duben I

MS WORD – vkládání rovnic

Rovnice vložíte pomocí: Vložit – Objekt – Editor rovnic3.0

vyzkoušejte si libovolnou rovnici obsahující odmocninu, mocninu, závorky, zlomek. Kdo nebyl ve škole přepošle následující (přesně podle zápisu):

odmocnina součtu dvou třetina a druhé mocniny jedné poloviny

trojnásobek dvou desetin zmenšený o součet druhé odmocniny dvou třetin a druhé mocniny jedné poloviny

Práce na březen III

GEOGEBRA – osová a středová souměrnost

Narýsujte trojúhelník ABC, narýsujte osu, vytvorte trojúhelník A1B1C1 osově souměrný k trojúhelníku ABC podle dané osy. Narýsujte bod S a poté trojúhelník A2B2C2 středově souměrný k trojúhelníku A1B1C1 podle bodu S.

Práce na březen – I

Stažení programu Geogebra – základy práce

Narýsovat trojúhelník. Do tohoto trojúhelníku narýsujte kružnici vepsanou (označit jednou barvou, stejnou barvou veškeré pomocné přímky) a kružnici opsanou (jiná barva kružnice a pomocných přímek). Kontrola: měňte velikost trojúhelníka – stále musí být kružnice opsaná a vepsaná.

Úkol zaslat do 17.3. /8.B), resp. 19.3. (8.A, 8.C) na mailovou adresu: informatika.zamostna@seznam.cz

Březen

Geogebra – využití v geometrii, základy ovládání programu, vlastnosti trojúhelníků (výška, těžnice, kružnice opsaná, vepsaná).Osová a středová souměrnost