Prosinec

Dělení chemických reakcí (podle tepelného zabarvení – exo, endo). Katalyzátory, enzymy.  Rychlost chemických reakcí. Chemické reakce skladné, rozkladné, vytěsňovací, podvojná výměna.

Říjen

Názvosloví: soli anorganických kyselin.

Deriváty uhlovodíků: halogenderiváty, dusíkaté deriváty, alkoholy, další kyslíkaté deriváty

Chemické výpočty – hmotnostní zlomek