Říjen

Názvosloví solí – opakování. Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, dusíkaté deriváty, alkoholy a glykoly. Další kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Vlastnosti, využití.

Hmotnostní zlomek, výpočty.

Září

Bezpečnost práce. Opakování 8. ročník.

Opakování názvosloví – halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy. Názvosloví kyselin (bezkyslíkaté kyseliny, kyslíkaté kyseliny). Názvosloví solí kyslíkatých kyselin.