Říjen

Názvosloví: soli anorganických kyselin.

Deriváty uhlovodíků: halogenderiváty, dusíkaté deriváty, alkoholy, další kyslíkaté deriváty

Chemické výpočty – hmotnostní zlomek