Říjen

Směsi – stejnorodá, různorodá směs, typy směsí. Způsoby oddělování směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, chromatografie).

Částicové složení látek – stavba atomu, periodická soustava prvků.