Bezpečnostní karta

Do pondělí 21.1. resp. středy 23.1. připravte Bezpečnostní kartu – kyseliny.

Kartu napište na A4, na začátku bude karta obsahovat práci s kyselinami, definici kyseliny, 1. pomoc při poleptání. Dále zde bude tabulka,ve které bude název, vzorec, síla kyseliny, výstražné symboly, poznámky.