Březen

23.-27.3. Video na www.youtube.cz: Nezkreslená věda – Ropa

Projekt ROPA: (samostatně) vypracovat projekt o velikosti min. A3 (kdo nemá doma vhodný formát, stačí slepit 2 papíry), je možné netypický rozměr např. z lepenky – viz. níže

-  Vyberete si libovolnou oblast na téma ROPA, inspirovat se můžete právě na Nezkreslené vědě (na nástěnce ve škole jste si jistě všimli i minulých projektů), např. Ropné havárie, Kde se těží ropa, Jak se těží ropa, Využití ropy, Zpracování ropy….

Nelze kopírovat texty, piště přehledně, v bodech, pokud možno v ruce. Projekt je hodnocen rovněž do výtvarné výchovy

Hodnotí se přehlednost a kreativita (různé mapky, můžete z kartonu vytvořit např. ropnou soupravu, do které napíšete text apod.

———————————————————————————————————————–

16.-20.3. – Kovy (Alkalické kovy a kovy alkalických zemin, Nejběžnější kovy, Vzácné kovy, Těžké kovy)- napsat poznámky str. 68-75, vypracovat  pracovní list, bude hodnocen – pokud je možné, zašlete na mailovou adresu

———————————————————————————————————————

9.3.- 13.3. – Alkany - vlastnosti – máme dopsáno z prezentace

———————————————————————————————————————

2.-6.3. Alkany