Duben

Polokovy – křemík. KOVY: alkalické kovy, kovy alkalických zemin. Běžné kovy, vzácné kovy, těžké kovy.

Názvosloví halogenidy, halogenidy – vlastnosti, využití

Říjen

Směsi – typy směsí, dělení směsí. Pojmy: stejnorodá a různorodá směs, suspenze, emulze, aerosol. Filtrace, destilace, usazování, krystalizace, chromatografie – jaký typ směsi danou metodou dělíme, princip metody, příklad.

Částicové složení látek, stavba atomu. Periodická soustava prvků.