Bezpečnostní karta

Do pondělí 21.1. resp. středy 23.1. připravte Bezpečnostní kartu – kyseliny.

Kartu napište na A4, na začátku bude karta obsahovat práci s kyselinami, definici kyseliny, 1. pomoc při poleptání. Dále zde bude tabulka,ve které bude název, vzorec, síla kyseliny, výstražné symboly, poznámky.

 

Říjen

Směsi – typy směsí, dělení směsí. Pojmy: stejnorodá a různorodá směs, suspenze, emulze, aerosol. Filtrace, destilace, usazování, krystalizace, chromatografie – jaký typ směsi danou metodou dělíme, princip metody, příklad.

Částicové složení látek, stavba atomu. Periodická soustava prvků.