Bezpečnostní karta – kyseliny

V týdnu od 27.1. budou mít všichni dokončenou bezpečnostní kartu na kyseliny.

Karta bude napsána na A4, v hlavičce bude definice kyseliny, 1. pomoc a práce s kyselinami. V tabulce pak bude název a vzorec kyseliny, výstražné symboly (slovně), síla kyseliny, poznámka – krátká, ne opis sešitu. Nemusí tam být pozn. vůbec.

Do tabulky vypíšete všechny kyseliny, které jsme do minulé hodiny probrali.

Říjen

Směsi – stejnorodá, různorodá směs, typy směsí. Způsoby oddělování směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, chromatografie).

Částicové složení látek – stavba atomu, periodická soustava prvků.