Říjen

Směsi – typy směsí, dělení směsí. Pojmy: stejnorodá a různorodá směs, suspenze, emulze, aerosol. Filtrace, destilace, usazování, krystalizace, chromatografie – jaký typ směsi danou metodou dělíme, princip metody, příklad.

Částicové složení látek, stavba atomu. Periodická soustava prvků.

Komentáře nejsou povoleny.