Duben

Mnohočleny: násobení mnohočlenu mnohočlenem. Vytýkání před závorku (rozklad mnohočlenů na součin), postupné vytýkání. Algebraické vzorce.

Komentáře nejsou povoleny.