Doučování

Pravidelné doučování z matematiky – 9. ročník

úterý a  pátek  7.10 – 7.40 ve třídě 6.C (opakování problematického učiva z hodin + téma měsice)

říjen: procenta

Září

opakování: rovnice, matematické operace s desetinnými čísly, zlomky, mocniny, odmocniny

Geometrie: množina bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy. Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků.